Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Θέμα: 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Ημ/νια: 21/05/2019 15:14:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ0Γ7Λ6-ΛΜΗ
...

Posted on

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
Ημ/νια: 21/05/2019 14:11:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ9Β7Λ6-ΟΣ6
...

Posted on

Ορισμός Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»

Θέμα: Ορισμός Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»
Ημ/νια: 21/05/2019 14:02:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΙΑ7Λ6-1ΛΟ
...

Posted on

Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»

Θέμα: Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»
Ημ/νια: 21/05/2019 14:00:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΓΚ7Λ6-ΡΥ2
...

Posted on

Σύμβαση έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Παραπείρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»

Θέμα: Σύμβαση έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Παραπείρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
Ημ/νια: 21/05/2019 13:54:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1197Λ6-Ζ0Α
...

Posted on

protoselidaefimeridon.gr

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των ελληνικών εφημερίδων!

metatroph.gr

Μετατρέψτε αρχεία, νομίσματα κείμενα και μονάδες μέτρησης δωρεάν!

tvprogramma.gr

Δείτε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών!