Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Κατασκευή φρεατίων αεροξαγωγών ΔΕ Παλαίρου

Θέμα: Κατασκευή φρεατίων αεροξαγωγών ΔΕ Παλαίρου
Ημ/νια: 21/05/2019 14:25:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 992ΚΩ6Ζ-91Π
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤ-ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 85900 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤ-ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 85900 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ημ/νια: 21/05/2019 11:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΟΤΩ6Ζ-Φ8Ε
...

Posted on

Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Κατούνας λόγω λειψυδρίας

Θέμα: Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Κατούνας λόγω λειψυδρίας
Ημ/νια: 21/05/2019 10:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΚΥΩ6Ζ-ΦΔΑ
...

Posted on

Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου ΚΗΙ 9024 από 20/05/2019 έως 20/05/2020

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου ΚΗΙ 9024 από 20/05/2019 έως 20/05/2020
Ημ/νια: 21/05/2019 09:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ11Ω6Ζ-ΥΩΝ
...

Posted on

Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου ΚΗΙ 3712 από 23/05/2019 έως 23/05/2020

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου ΚΗΙ 3712 από 23/05/2019 έως 23/05/2020
Ημ/νια: 21/05/2019 09:22:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω570Ω6Ζ-Φ0Τ
...

Posted on

protoselidaefimeridon.gr

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των ελληνικών εφημερίδων!

metatroph.gr

Μετατρέψτε αρχεία, νομίσματα κείμενα και μονάδες μέτρησης δωρεάν!

tvprogramma.gr

Δείτε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών!