Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ης Ιουνίου.

Θέμα: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ης Ιουνίου.
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-122 για :ΜΠ 7754- ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ, ΝΤΑΛΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-122 για :ΜΠ 7754- ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ, ΝΤΑΛΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2019 14:27:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΚΕΩ65-Υ7Σ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-121 για :ΜΠ 7755- ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-121 για :ΜΠ 7755- ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2019 14:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΔΧΩ65-ΔΣΓ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-9 για :7651 ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ.ΤΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-9 για :7651 ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ.ΤΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2019 14:27:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΨΩ65-ΕΩΛ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-29 για :7661 ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΩΝ ΜΟΝ.ΜΗΝ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-29 για :7661 ΑΠΟΖ.ΝΥΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΩΝ ΜΟΝ.ΜΗΝ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2019 14:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓΞΩ65-7ΥΚ
...

Posted on

protoselidaefimeridon.gr

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των ελληνικών εφημερίδων!

metatroph.gr

Μετατρέψτε αρχεία, νομίσματα κείμενα και μονάδες μέτρησης δωρεάν!

tvprogramma.gr

Δείτε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών!