Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-99 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΌ 01.05.2019 ΕΩΣ 10.05.2019 (ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-99 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΌ 01.05.2019 ΕΩΣ 10.05.2019 (ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Ημ/νια: 21/05/2019 13:02:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΩ2ΩΚΖ-ΒΣ6
...

Posted on

Η 50/2019 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου

Θέμα: Η 50/2019 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου
Ημ/νια: 20/05/2019 14:01:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΝ5ΩΚΖ-Θ1Ι
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 56/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 56/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019
Ημ/νια: 17/05/2019 12:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΝ7ΩΚΖ-Β6Τ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-70 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DNHOST (ΧΕΠ Δ98)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-70 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DNHOST (ΧΕΠ Δ98)
Ημ/νια: 17/05/2019 10:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΚΗΩΚΖ-5ΨΑ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-97 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.,ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ. - Ημερομηνίες: 15/5/2019 - 15/5/2019

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-97 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.,ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ. - Ημερομηνίες: 15/5/2019 - 15/5/2019
Ημ/νια: 17/05/2019 09:38:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΥΘΩΚΖ-Ζ0Α
...

Posted on

protoselidaefimeridon.gr

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των ελληνικών εφημερίδων!

metatroph.gr

Μετατρέψτε αρχεία, νομίσματα κείμενα και μονάδες μέτρησης δωρεάν!

tvprogramma.gr

Δείτε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών!