Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
Ημ/νια: 20/05/2019 21:41:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΚ1ΩΡΑ-ΥΝΘ
...

Posted on

τηνΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΚ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: τηνΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΚ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 20/05/2019 18:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΨΘΩΡΑ-ΚΔ7
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-187 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΣΙΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΣΟ ΚΑΙ ΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-187 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΣΙΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΣΟ ΚΑΙ ΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ
Ημ/νια: 20/05/2019 18:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 69Υ3ΩΡΑ-ΓΨ4
...

Posted on

Απευθείας ανάθεσης της εργασίας «μηνιαίος έλεγχος - συντήρηση του ανελκυστήρα του Δημοτικού καταστήματος

Θέμα: Απευθείας ανάθεσης της εργασίας «μηνιαίος έλεγχος - συντήρηση του ανελκυστήρα του Δημοτικού καταστήματος
Ημ/νια: 20/05/2019 18:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΠΥΩΡΑ-Τ9Θ
...

Posted on

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εκτυπώσεων φωτογραφιών και λοιπού φωτογραφικού υλικού του Δήμου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εκτυπώσεων φωτογραφιών και λοιπού φωτογραφικού υλικού του Δήμου
Ημ/νια: 20/05/2019 18:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 998ΕΩΡΑ-ΖΘ2
...

Posted on

protoselidaefimeridon.gr

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των ελληνικών εφημερίδων!

metatroph.gr

Μετατρέψτε αρχεία, νομίσματα κείμενα και μονάδες μέτρησης δωρεάν!

tvprogramma.gr

Δείτε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών!