Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡΙΘΜ 64/2019«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2019) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού 148.822,74 €» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού »

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡΙΘΜ 64/2019«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ...

Posted on

Α Π Ο Φ Α Σ Η 165 / 2019 ΘΕΜΑ: : « Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου για το έτος 2019 με απευθείας ανάθεση συν αξίας 19.224,84 €»

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η 165 / 2019 ΘΕΜΑ: : « Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου για το έτος 2019 με απευθείας ανάθεση συν αξίας 19.224,84 €»
Ημ/νια: 21/05/2019 15:03:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΩΟΩΨΞ-07Γ
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-568 για :Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σηματοδότης

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-568 για :Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σηματοδότης
Ημ/νια: 21/05/2019 13:05:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ1ΝΩΨΞ-Ω9Α
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-567 για :Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-567 για :Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018
Ημ/νια: 21/05/2019 13:05:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΖΙΩΨΞ-Ι7Θ
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-566 για :Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης κυρίως σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα και δευτερεύοντος σε διαμορφωμένο οδόστρωμα (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ) στις Τα.Κ Λουτρου &Αμπελακίου της Δ.Ε Αμφιλοχίας

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-566 για :Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης κυρίως σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα και δευτερεύοντος σε διαμορφωμένο οδόστρωμα (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ) στις Τα.Κ Λουτρου &Αμπελακίου της Δ.Ε Αμφιλοχίας
Ημ/νια: 21/05/2019 12:46:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΒ4...

Posted on

protoselidaefimeridon.gr

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των ελληνικών εφημερίδων!

metatroph.gr

Μετατρέψτε αρχεία, νομίσματα κείμενα και μονάδες μέτρησης δωρεάν!

tvprogramma.gr

Δείτε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών!