Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βεβαίωση εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών/τριών με μικρά λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά Αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) των αναδόχων της “7η ς , 9η ς και 10η ς διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση”, σχολικής περιόδου 2017 - 2018 στους Δήμους Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων και του ύψους της σχετικής δαπάνης, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: Βεβαίωση εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών/τριών με μικρά λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά Αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) των αναδόχων της “7η ς , 9η ς και 10η ς διακήρυξης ανοικτής διαδικ...

Posted on

Βεβαίωση εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών/τριών με ΔΧ Επιβατικά Αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) από τους αναδόχους της “9η ς και 10η ς διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση”, σχολικής περιόδου 2017 - 2018 στους Δήμους Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων και του ύψους της σχετικής δαπάνης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018

Θέμα: Βεβαίωση εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών/τριών με ΔΧ Επιβατικά Αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) από τους αναδόχους της “9η ς και 10η ς διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αν...

Posted on

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2167/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1952/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΗΕ7Λ6-8Ι1) απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας και Ηλείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων» την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας που αναβλήθηκε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων την προγραμματισμένη ημερομηνία 30-09-2018»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2167/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1952/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΗΕ7Λ6-8Ι1) απόφ...

Posted on

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2209/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 1350 τόνων αντιπαγετικού αλατιού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2209/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 του συνοπτικού μειοδοτικο...

Posted on

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ,Ποσού: 199.671,39€ ( χωρίς ΦΠΑ),Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:«ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ»,Προϋπολογισμού : 773.000,00€ (με Φ.Π.Α).

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ,Ποσού: 199.671,39€ ( χωρίς ΦΠΑ),Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:«ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ»,Προϋπολογισμού : 773.000,00€ (με Φ.Π.Α).
Ημ/νια: 19/10/2018 14:29:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 75...

Posted on

Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (Ποδοσφαίρου) στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου.

Θέμα: Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (Ποδοσφαίρου) στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου.
Ημ/νια: 19/10/2018 14:18:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛΙ7Λ6-ΦΧΝ
...

Posted on