Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Απόρριψη αίτησης στήριξης της Πράξης "Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αλυζίας Δ. Ξηρομέρου" με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006190842 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Θέμα: Απόρριψη αίτησης στήριξης της Πράξης "Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αλυζίας Δ. Ξηρομέρου" με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006190842 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Ημ/νια: 25/06/2018 10:58:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΒΗ7Λ6-5ΟΗ
...

Posted on

Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών και 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν.Ηλείας», προϋπολογισμού: 2.270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.

Θέμα: Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών και 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Ηλε...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 25/06/2018 10:47:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΘΔ7Λ6-Η7Ρ
...

Posted on

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 209/18-6-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY AHEPA CUP 2018 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ AHEPA ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ¨LEPANTO 1571¨ ΣΤΙΣ 20-22/07/2018 ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 700,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Θέμα: ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 209/18-6-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕ...

Posted on

Απόρριψη αίτησης στήριξης της Πράξης "Βελτίωση Αγροτικής Οδού στη θέση "Κυδωνίτσες" Δ.Κ. Αμαλιάδας Δ. Ήλιδας" με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006195847 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

Θέμα: Απόρριψη αίτησης στήριξης της Πράξης "Βελτίωση Αγροτικής Οδού στη θέση "Κυδωνίτσες" Δ.Κ. Αμαλιάδας Δ. Ήλιδας" με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006195847 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ημ/νια: 25/06/2018 10:41:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΟΨ7Λ6-803
...

Posted on

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΚΑΦΙΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΚΑΦΙΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 25/06/2018 10:40:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω1Ξ7Λ6-Λ19
...

Posted on