Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Θέμα: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Ημ/νια: 23/01/2019 15:37:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΝ97Λ6-4ΥΛ
...

Posted on

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα – ηχητική κάλυψη εθνικών εορτών & επετείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το έτος 2019.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα – ηχητική κάλυψη εθνικών εορτών & επετείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το έτος 2019.
Ημ/νια: 23/01/2019 10:20:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Υ47Λ6-ΨΔΜ
...

Posted on

«Βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Ν. Αιτωλ/νίας , από τον μεταφορέα «ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» για το σχολικό έτος 2017-2018 , και του ύψους της σχετικής δαπάνης για το χρονικό διάστημα από 08/01/2018 μέχρι 30/06/2018 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/22-12-2017) και του άρθρου 3 του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-03-2018)».

Θέμα: «Βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Ν. Αιτωλ/νίας , από τον μεταφορέα «ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» για το σχολικό έτος 2017-2018 , κ...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 23/01/2019 10:01:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΡ97Λ6-1ΘΥ
...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 23/01/2019 09:52:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠ4Χ7Λ6-Ζ6Α
...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 23/01/2019 09:40:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ7Θ7Λ6-ΒΤ5
...

Posted on