Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πρόσληψη με ημερομίσθιο για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του έτους 2018

Θέμα: Πρόσληψη με ημερομίσθιο για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του έτους 2018
Ημ/νια: 17/01/2018 14:32:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Α55ΩΚΓ-8Φ2
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2 για :ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ 15/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018 (ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝ)(ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2 για :ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ 15/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018 (ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝ)(ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Ημ/νια: 17/01/2018 13:06:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Υ9ΩΚΓ-Η8Π
...

Posted on

Αριθμ. 9/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Καθορισμός όρων Δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 39,332 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Καπνόριζες της Τ.Κ. Γαλατά ».

Θέμα: Αριθμ. 9/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Καθορισμός όρων Δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 39,332 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Καπνόριζες της Τ.Κ. Γαλατά ».
Ημ/νια: 17/01/2018 10:12:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Β9ΩΚΓ-1ΒΚ
...

Posted on

Αριθμ. 8/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση Δαπανών και Διάθεση Πιστώσεων».

Θέμα: Αριθμ. 8/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση Δαπανών και Διάθεση Πιστώσεων».
Ημ/νια: 17/01/2018 09:59:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 72ΝΒΩΚΓ-4Ψ7
...

Posted on

Περικοπή του μισθού λόγω αποχής από τα καθήκοντα τους

Θέμα: Περικοπή του μισθού λόγω αποχής από τα καθήκοντα τους
Ημ/νια: 17/01/2018 09:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ4ΩΩΚΓ-ΖΡ3
...

Posted on

Αριθμ. 6/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκρισης νομικής στήριξης αιρετών και υπαλλήλου –δικαστική εκπροσώπηση - ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κειου Μεσολογγίου την Τετάρτη 17-1ου-2018 ».

Θέμα: Αριθμ. 6/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκρισης νομικής στήριξης αιρετών και υπαλλήλου –δικαστική εκπροσώπηση - ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κειου Μεσολογγίου την Τετάρτη 17-1ου-2018 ».
Ημ/νια: 17/01/2018 09:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ9ΥΩΚΓ-0ΜΙ
...

Posted on