Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αρ. απόφαση 266/2018 ΔΣ:Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου-κτιρίου εμβαδού 31,39 τ.μ. της Τ.Κ Αγίου Δημητρίου στον σύλλογο γυναικών Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας «ΚΑΛΙΓΕΝΕΙΑ».

Θέμα: Αρ. απόφαση 266/2018 ΔΣ:Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου-κτιρίου εμβαδού 31,39 τ.μ. της Τ.Κ Αγίου Δημητρίου στον σύλλογο γυναικών Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας «ΚΑΛΙΓΕΝΕΙΑ».
Ημ/νια: 25/06/2018 10:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΓΩΚΓ-Τ3Ζ
...

Posted on

Αρ. απόφαση 265/2018 ΔΣ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του τέως δημοτικού σχολείου της Τ.Κ Στύλιας, στον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Στύλιας Ναυπακτίας, «Κοίμηση της Θεοτόκου».

Θέμα: Αρ. απόφαση 265/2018 ΔΣ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του τέως δημοτικού σχολείου της Τ.Κ Στύλιας, στον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Στύλιας Ναυπακτίας, «Κοίμηση της Θεοτόκου».
Ημ/νια: 25/06/2018 10:46:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Γ1ΩΚΓ-2ΕΖ
...

Posted on

Αρ. απόφαση 264/2018 ΔΣ: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1417/τ. Β΄/25-4-2018 Φ.Ε.Κ.

Θέμα: Αρ. απόφαση 264/2018 ΔΣ: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1417/τ. Β΄/25-4-2018 Φ.Ε.Κ.
Ημ/νια: 25/06/2018 10:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ93ΩΚΓ-ΝΥΔ
...

Posted on

Αρ. απόφαση 261/2018 ΔΣ: Παραχώρηση (2) αιθουσών – προαυλίου χώρου & τουαλέτας του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου.

Θέμα: Αρ. απόφαση 261/2018 ΔΣ: Παραχώρηση (2) αιθουσών – προαυλίου χώρου & τουαλέτας του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου.
Ημ/νια: 25/06/2018 10:41:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΩΚΓ-8Ε1
...

Posted on

Αρ. αποφαση 256/2018 ΔΣ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 515/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Οδοποιία πρόσβασης στα κτίρια Στέγες του συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη»

Θέμα: Αρ. αποφαση 256/2018 ΔΣ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 515/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Οδοποιία πρόσβασης στα κτίρια Στέγες του συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη»
Ημ/νια: 25/06/2018 10:36:10
Φορέας: ΔΗΜ...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1274 για :ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ΑΝ.ΝΑ 74η ΔΟΣΗ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1274 για :ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ΑΝ.ΝΑ 74η ΔΟΣΗ
Ημ/νια: 25/06/2018 10:12:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ27ΩΚΓ-Ι7Ι
...

Posted on