Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-566 για :προμηθεια ειδων παντοπωλειου ΔΠΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 39.238,05 ΕΥΡΩ)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-566 για :προμηθεια ειδων παντοπωλειου ΔΠΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 39.238,05 ΕΥΡΩ)
Ημ/νια: 23/03/2018 14:37:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΥ3ΩΚΓ-Ε5Γ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-516 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΙΔΑΧ -ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-516 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΙΔΑΧ -ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ )
Ημ/νια: 23/03/2018 14:31:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2ΖΩΚΓ-ΔΧΔ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-514 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ.& ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΑΧ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-514 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ.& ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΑΧ )
Ημ/νια: 23/03/2018 14:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΚΓ-7ΗΑ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-507 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-507 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ )
Ημ/νια: 23/03/2018 14:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΜ8ΩΚΓ-ΣΚΞ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-506 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-506 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ )
Ημ/νια: 23/03/2018 14:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΦΤΩΚΓ-ΨΡΗ
...

Posted on

Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου

Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου
Ημ/νια: 23/03/2018 14:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 642ΞΩΚΓ-ΕΝ7
...

Posted on