Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-466 για :προμηθεια υλικων πρασινου για γηπεδο αντιρριου ( ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ) (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 7.996,52€ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-466 για :προμηθεια υλικων πρασινου για γηπεδο αντιρριου ( ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ) (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 7.996,52€ )
Ημ/νια: 19/10/2018 14:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ71ΩΚΓ-46Φ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2330 για :ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ Τ.Κ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ (ΑΠΟΦ. ΟΕ 236/18)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2330 για :ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ Τ.Κ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ (ΑΠΟΦ. ΟΕ 236/18)
Ημ/νια: 19/10/2018 13:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠ5ΩΚΓ-ΕΒΛ
...

Posted on

Πρόσληψη με ημερομίσθιο για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ του έτους 2018

Θέμα: Πρόσληψη με ημερομίσθιο για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ του έτους 2018
Ημ/νια: 19/10/2018 13:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΛΡΩΚΓ-4ΤΒ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-465 για :προμηθεια κ εγκατασταση πορτοπαραθυρων δημοτικων κτιριων ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ ΤΚ ΣΙΜΟΥ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.999,04€ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-465 για :προμηθεια κ εγκατασταση πορτοπαραθυρων δημοτικων κτιριων ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ ΤΚ ΣΙΜΟΥ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.999,04€ )
Ημ/νια: 19/10/2018 13:13:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ5ΖΩΚΓ-ΠΝ2
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1309 για :Πάγια προκαταβολή ΤΚ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1309 για :Πάγια προκαταβολή ΤΚ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 12:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΝΣΩΚΓ-ΗΒ1
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 12:31:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω175ΩΚΓ-ΒΡ7
...

Posted on