Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού έως Ιούνιο 2018

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού έως Ιούνιο 2018
Ημ/νια: 25/06/2018 10:32:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΣΚΩ6Ζ-9ΒΣ
...

Posted on

Περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» και περί διενέργειας διαγωνισμού.

Θέμα: Περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» και περί διενέργειας διαγωνισμού.
Ημ/νια: 25/06/2018 10:17:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ17Ω6Ζ-ΜΕΖ
...

Posted on

Ολοκλήρωση δαπέδου ισογείου Δημ.Σχολείου Βόνιτσας

Θέμα: Ολοκλήρωση δαπέδου ισογείου Δημ.Σχολείου Βόνιτσας
Ημ/νια: 25/06/2018 09:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠ3Ω6Ζ-3ΩΟ
...

Posted on

Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως προς την προσθήκη των α) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ" ΚΑΙ β) "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Θέμα: Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως προς την προσθήκη των α) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ" ΚΑΙ β) "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
Ημ/νια: 22/06/2018 13:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 69ΤΨΩ6Ζ-ΚΞΠ
...

Posted on

Τροποποίηση Κανονισμού της υπ΄ αριθμ. 143/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού της υπ΄ αριθμ. 143/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
Ημ/νια: 22/06/2018 13:40:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΠΖΩ6Ζ-ΤΑΨ
...

Posted on

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.143/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.143/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
Ημ/νια: 22/06/2018 13:29:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ9ΛΩ6Ζ-5ΤΦ
...

Posted on