Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ολική εξόφληση της αρίθ.ΔΔΠ1/2018 διαταγή πληρωμής Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Θέμα: Ολική εξόφληση της αρίθ.ΔΔΠ1/2018 διαταγή πληρωμής Διοικητικού Εφετείου Πατρών
Ημ/νια: 23/01/2019 09:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44ΖΩ6Ζ-ΚΟΒ
...

Posted on

Συζήτηση επί της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)

Θέμα: Συζήτηση επί της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)
Ημ/νια: 23/01/2019 08:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν7ΘΩ6Ζ-ΞΤΧ
...

Posted on

Συζήτηση – προτάσεις σχετικά με Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019

Θέμα: Συζήτηση – προτάσεις σχετικά με Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019
Ημ/νια: 23/01/2019 08:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΠ6Ω6Ζ-ΚΦΝ
...

Posted on

Περί νομιμοποίησης του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Θέμα: Περί νομιμοποίησης του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Ημ/νια: 22/01/2019 12:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕΠΩ6Ζ-ΓΧΛ
...

Posted on

Περί νομιμοποίησης του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.

Θέμα: Περί νομιμοποίησης του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.
Ημ/νια: 22/01/2019 11:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν5ΗΩ6Ζ-6Τ5
...

Posted on

Νομιμοποίηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας.

Θέμα: Νομιμοποίηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας.
Ημ/νια: 22/01/2019 11:54:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ69Ω6Ζ-1ΤΛ
...

Posted on