Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 114/2018 ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 12/2018 "BΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ" ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ.

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 114/2018 ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 12/2018 "BΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ" ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ.
Ημ/νια: 19/10/2018 14:17:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΜ3Ω65-ΗΚ2
...

Posted on

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 113/2018 ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 74/2018 ΓΙΑ "Προσθήκη ημιυπαιθρίου χώρου και εξώστη" ΣΤΗΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ο.Τ. 56, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 113/2018 ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 74/2018 ΓΙΑ "Προσθήκη ημιυπαιθρίου χώρου και εξώστη" ΣΤΗΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ο.Τ. 56, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Ημ/νια: 19/10/2018 14:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Μ5Ω65-ΝΔΩ
...

Posted on

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 112/2018 ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 73/2018 ΓΙΑ "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΑΣ" ΣΤΗΝ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 112/2018 ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 73/2018 ΓΙΑ "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΑΣ" ΣΤΗΝ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 13:57:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΝΛΩ65-Δ2Θ
...

Posted on

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 13:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ076Ω65-50Β
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2911 για :ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: (Α)(Χρον. περ. 08/08/2018-07/10/2018): (1) ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (2) ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΛΙΤΗ,(3) ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, (Β)(Χρον. περ. 01/08/2018-30/09/2018): (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2911 για :ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: (Α)(Χρον. περ. 08/08/2018-07/10/2018): (1) ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (2) ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΛΙΤΗ,(3) ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, (Β)(Χρον. περ. 01/08/2018-30/09/2018): (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ημ/νια: 19/10/201...

Posted on

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 135/2018 ΓΙΑ "Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (συρματόπλεγμα)" ΣΤΗΝ Ε.Ο., Ο.Τ. 240.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 135/2018 ΓΙΑ "Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (συρματόπλεγμα)" ΣΤΗΝ Ε.Ο., Ο.Τ. 240.
Ημ/νια: 19/10/2018 13:26:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΡΧΩ65-Ξ7Ε
...

Posted on