Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2018 14:27:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β1ΝΩ65-ΑΛ0
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Ημ/νια: 22/06/2018 14:13:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΕΛΩ65-ΗΤΩ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 14:09:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΨΤΩ65-Υ3Ζ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2018 14:05:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΘΛΩ65-Ε9Ψ
...

Posted on

Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχημάτων Δήμου Αγρινίου

Θέμα: Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχημάτων Δήμου Αγρινίου
Ημ/νια: 22/06/2018 13:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ98ΖΩ65-ΣΒΣ
...

Posted on

Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχήματος Δήμου Αγρινίου

Θέμα: Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχήματος Δήμου Αγρινίου
Ημ/νια: 22/06/2018 13:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤ6Ω65-ΨΦΝ
...

Posted on