Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 135/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ '

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 135/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ '
Ημ/νια: 21/01/2019 12:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΛ8ΩΚΖ-ΑΓΞ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 192 /2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ' 192. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1Ο ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ ΦΥΤΕΙΩΝ''

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 192 /2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ' 192. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1Ο ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ ΦΥΤΕΙΩΝ''
Ημ/νια: 21/01/2019 11:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΕΟΩΚΖ-1ΟΜ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ»
Ημ/νια: 21/01/2019 11:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΣ5ΩΚΖ-ΧΥΡ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-10 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ο.Α.Ε.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π.Δ.Υ.,ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ,ΕΜΔΥΔΑΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3% ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,ΕΦΑΠΑΞ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-10 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ο.Α.Ε.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π.Δ.Υ.,ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ,ΕΜΔΥΔΑΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3% ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,ΕΦΑΠΑΞ
Η...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-9 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 20% - Ημερομηνίες: 1/12/2018 - 31/12/2018

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-9 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 20% - Ημερομηνίες: 1/12/2018 - 31/12/2018
Ημ/νια: 21/01/2019 10:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΩ4ΩΚΖ-ΛΕΖ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-8 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% - Ημερομηνίες: 1/12/2018 - 31/12/2018

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-8 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% - Ημερομηνίες: 1/12/2018 - 31/12/2018
Ημ/νια: 21/01/2019 10:04:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ8ΧΩΚΖ-0ΞΔ
...

Posted on