Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-5 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (01.02.2016-31.12.2017) - ΤΑΚΤΙΚΑ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-5 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (01.02.2016-31.12.2017) - ΤΑΚΤΙΚΑ
Ημ/νια: 23/03/2018 14:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΖΩΚΖ-ΘΑΑ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (01.01.2016-31.12.2017) - ΤΑΚΤΙΚΑ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (01.01.2016-31.12.2017) - ΤΑΚΤΙΚΑ
Ημ/νια: 23/03/2018 13:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΛΗΩΚΖ-05Τ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ 'ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΗΝ 23.3.2018'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ 'ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΗΝ 23.3.2018'
Ημ/νια: 20/03/2018 14:42:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΚ5ΩΚΖ-5Ο3
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ 'ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΗΝ 21.3.2018'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ 'ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΗΝ 21.3.2018'
Ημ/νια: 20/03/2018 14:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΦΛΩΚΖ-69Ι
...

Posted on

Λήψη Γνωμοδότησης επί της με αρ. 3/2017 Απόφασης του Τοπικού συμβουλίου της Τ.Κ. Φυτειών που αφορά εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην περιοχή Δ.Ε. Φυτειών

Θέμα: Λήψη Γνωμοδότησης επί της με αρ. 3/2017 Απόφασης του Τοπικού συμβουλίου της Τ.Κ. Φυτειών που αφορά εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην περιοχή Δ.Ε. Φυτειών
Ημ/νια: 20/03/2018 10:22:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΦ9ΩΚΖ-ΧΨΡ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 17/2018 ΠΕΡΙ ΄ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 17/2018 ΠΕΡΙ ΄ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ'
Ημ/νια: 16/03/2018 15:14:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Α1ΨΩΚΖ-8ΕΚ
...

Posted on