Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 23/03/2018 13:45:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ3ΛΩΡΖ-7ΗΞ
...

Posted on

ΑΡΙΘΜ 79/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Έγκριση της αριθμ 57/2017 μελέτης του έργου-Ανάπλαση τμήματος κεντρικής οδού Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε Νεοχώρι και Κατοχή, έγκριση όρων διακήρυξης & Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού

Θέμα: ΑΡΙΘΜ 79/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Έγκριση της αριθμ 57/2017 μελέτης του έργου-Ανάπλαση τμήματος κεντρικής οδού Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε Νεοχώρι και Κατοχή, έγκριση όρων διακήρυξης & Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού
Ημ/νια: 23/03/2018 13:32:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
...

Posted on

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 23/03/2018 13:22:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ε3ΩΡΖ-7Γ3
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΔΙΑΜΟΝΗ/ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΔΙΑΜΟΝΗ/ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ημ/νια: 23/03/2018 13:14:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΟΡΩΡΖ-402
...

Posted on

ΑΡΙΘΜ 125/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ: 30.7331.12 ΕΤΟΥΣ 2018.

Θέμα: ΑΡΙΘΜ 125/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ: 30.7331.12 ΕΤΟΥΣ 2018.
Ημ/νια: 23/03/2018 13:08:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 608ΜΩΡΖ-8ΡΝ
...

Posted on

ΑΡΙΘΜ 113/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ:35.6632 ΕΤΟΥΣ 2018.

Θέμα: ΑΡΙΘΜ 113/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ:35.6632 ΕΤΟΥΣ 2018.
Ημ/νια: 23/03/2018 12:56:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΗ1ΩΡΖ-Ξ6Ζ
...

Posted on