Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ

Θέμα: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
Ημ/νια: 19/10/2018 14:17:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΝ7ΩΡΖ-ΓΞ0
...

Posted on

ΧΕΠ 901Α/2018 - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Θέμα: ΧΕΠ 901Α/2018 - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ημ/νια: 19/10/2018 12:06:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΓΛΩΡΖ-ΝΑ6
...

Posted on

ΧΕΠ 899Α/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕΠ 899Α/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 12:02:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΕΟΩΡΖ-ΚΚ9
...

Posted on

ΧΕΠ 543

Θέμα: ΧΕΠ 543
Ημ/νια: 19/10/2018 11:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ96ΩΡΖ-4ΝΟ
...

Posted on

ΧΕΠ 541

Θέμα: ΧΕΠ 541
Ημ/νια: 19/10/2018 11:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ38ΩΡΖ-ΤΛΥ
...

Posted on

ΧΕΠ 542

Θέμα: ΧΕΠ 542
Ημ/νια: 19/10/2018 11:44:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΓΚΩΡΖ-ΤΤΞ
...

Posted on