Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Θέμα: ΑΡΙΘΜ 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Ημ/νια: 23/01/2019 10:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΑΓΩΡΖ-ΨΞ6
...

Posted on

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 23/01/2019 09:45:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΚΣΩΡΖ-ΖΙΟ
...

Posted on

ΑΡΙΘΜ 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Θέμα: ΑΡΙΘΜ 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Ημ/νια: 23/01/2019 08:06:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΒΞΩΡΖ-0ΒΕ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 22/01/2019 11:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 607ΦΩΡΖ-ΠΚ1
...

Posted on

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ημ/νια: 22/01/2019 10:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΛ8ΩΡΖ-09Β
...

Posted on

ΧΕΠ 23

Θέμα: ΧΕΠ 23
Ημ/νια: 22/01/2019 10:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΛΕΩΡΖ-ΘΡΥ
...

Posted on