Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΧΕΠ 113

Θέμα: ΧΕΠ 113
Ημ/νια: 25/06/2018 10:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ2ΦΩΡΖ-ΑΥ9
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ''ΔΙΑΠΛΟΥΣ Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2018'' ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ''ΔΙΑΠΛΟΥΣ Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2018'' ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ημ/νια: 25/06/2018 10:17:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟ...

Posted on

ΧΕΠ 524Α/2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΧΕΠ 524Α/2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 25/06/2018 10:16:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΥΝΩΡΖ-Δ12
...

Posted on

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 25/06/2018 09:38:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν5ΔΩΡΖ-ΧΦΔ
...

Posted on

ΧΕΠ 520Α/2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Θέμα: ΧΕΠ 520Α/2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 25/06/2018 09:04:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΖΞΩΡΖ-ΚΙΚ
...

Posted on

ΧΕΠ 528Α/2018

Θέμα: ΧΕΠ 528Α/2018
Ημ/νια: 25/06/2018 08:53:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΤΜΩΡΖ-1ΡΦ
...

Posted on