Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-21 για :ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-21 για :ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2018 14:01:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΘΗΩΡΑ-Ν6Σ
...

Posted on

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2018 10:53:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΟ2ΩΡΑ-Ψ5Ω
...

Posted on

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2018 10:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΒΔΩΡΑ-ΘΓΙ
...

Posted on

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2018 10:34:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΩΩΡΑ-ΕΑΠ
...

Posted on

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2018 10:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΞΦΩΡΑ-786
...

Posted on

Ορισμός επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων του Δήμου Θέρμου για το έτος 2018

Θέμα: Ορισμός επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων του Δήμου Θέρμου για το έτος 2018
Ημ/νια: 22/03/2018 08:19:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: Ω06ΗΩΡΑ-Ξ7Ω
...

Posted on