Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΡΙΘ. 277/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Θέρμου.

Θέμα: ΑΡΙΘ. 277/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Θέρμου.
Ημ/νια: 22/01/2019 12:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΙ2ΩΡΑ-ΣΓΨ
...

Posted on

ΑΡΙΘ. 276/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα.

Θέμα: ΑΡΙΘ. 276/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα.
Ημ/νια: 22/01/2019 12:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΟ9ΩΡΑ-23Γ
...

Posted on

ΑΡΙΘ. 275/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας.

Θέμα: ΑΡΙΘ. 275/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας.
Ημ/νια: 22/01/2019 12:15:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΦ8ΩΡΑ-ΟΧ4
...

Posted on

ΑΡΙΘ. 274/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Αβαρίκου.

Θέμα: ΑΡΙΘ. 274/2018 Α.Δ.Σ. Προτάσεις Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Αβαρίκου.
Ημ/νια: 22/01/2019 12:13:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ192ΩΡΑ-ΗΘΥ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-561 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3oυ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.K. ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ>>

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-561 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3oυ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.K. ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ>>
Ημ/νια: 21/01/2019 13:03:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ6ΙΩΡΑ-ΒΩΤ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής γ-538 για :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής γ-538 για :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ημ/νια: 21/01/2019 13:03:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΥΤΩΡΑ-ΨΧΙ
...

Posted on