Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-418 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-418 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ημ/νια: 20/10/2018 07:52:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ8ΑΩΡΑ-ΝΧ6
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-417 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΞΥΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΟΝΙΣΚΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-417 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΞΥΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΟΝΙΣΚΑΣ
Ημ/νια: 20/10/2018 07:38:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΑΕΩΡΑ-5Υ5
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-416 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΥΜΩΝΑ , ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-416 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΥΜΩΝΑ , ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ
Ημ/νια: 20/10/2018 07:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 7Θ2ΜΩΡΑ-4ΚΝ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-415 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΟΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-415 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΟΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ημ/νια: 19/10/2018 23:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΘΧΩΡΑ-028
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-414 για :ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-414 για :ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ημ/νια: 19/10/2018 22:56:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ9ΖΩΡΑ-Ξ6Ρ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-413 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-413 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ημ/νια: 19/10/2018 22:37:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΨ7ΩΡΑ-ΥΝ2
...

Posted on