Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-160 για :ΕΞΟΛΦΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΦΑΝΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-160 για :ΕΞΟΛΦΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΦΑΝΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
Ημ/νια: 25/06/2018 07:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΣ2ΩΡΑ-ΚΞΟ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-159 για :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-159 για :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 25/06/2018 07:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΕΛΩΡΑ-ΙΕΚ
...

Posted on

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2018 21:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 9Ν5ΡΩΡΑ-ΟΙ6
...

Posted on

ΠΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣ 0ΧΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣ 0ΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2018 21:31:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ73ΩΡΑ-Ρ0Π
...

Posted on

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2018 21:20:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΣΣΩΡΑ-34Ζ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2018 21:07:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΘ0ΩΡΑ-8ΣΦ
...

Posted on