Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια δεξαμενών

Θέμα: έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια δεξαμενών
Ημ/νια: 22/06/2018 12:49:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΥΑΩΨΞ-Λ2Ζ
...

Posted on

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αγωγών - υδρομέτρων υλικών ύδρευσης

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αγωγών - υδρομέτρων υλικών ύδρευσης
Ημ/νια: 22/06/2018 12:45:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΗΙΩΨΞ-ΒΧΙ
...

Posted on

Απόφαση δημάρχου 224/2018 : Έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δήμο Αμφιλοχίας (ΔΕ Αμφιλοχίας)

Θέμα: Απόφαση δημάρχου 224/2018 : Έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δήμο Αμφιλοχίας (ΔΕ Αμφιλοχίας)
Ημ/νια: 22/06/2018 12:06:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΧΡΩΨΞ-1ΚΗ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΑΡΙΘΜ 94/2018 : «Έγκριση πρακτικoύ αποσφράγισης δικαιολογητικών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2018) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) 2018-2019 συνολικού προυπολογισμού 150.001,51 €» και ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος οικονομικών προσφορών

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΑΡΙΘΜ 94/2018 : «Έγκριση πρακτικoύ αποσφράγισης δικαιολογητικών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩ...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ 221/2018 « Προμήθεια αθλητικού υλικού για θαλάσσια αθλήματα (κανό και λοιπός εξοπλισμός ) για την Παιδική Εξοχή Μπούκας συν αξίας 1.791,55 €»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ 221/2018 « Προμήθεια αθλητικού υλικού για θαλάσσια αθλήματα (κανό και λοιπός εξοπλισμός ) για την Παιδική Εξοχή Μπούκας συν αξίας 1.791,55 €»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 678ΜΩΨΞ-215
...

Posted on

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Τοποθέτηση ασφαλειών για τη σφράγιση υδρομέτρων

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Τοποθέτηση ασφαλειών για τη σφράγιση υδρομέτρων
Ημ/νια: 22/06/2018 09:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΛΩΩΨΞ-2Ε6
...

Posted on