Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών για αποκαταστάσεις βλαβών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας από 30ης Νοεμβρίου 2017)»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών για αποκαταστάσεις βλαβών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας από 30ης Νοεμβρίου 2017)»
Ημ/νια: 23/03/2018 14:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 999ΔΩΨΞ-Ο94
...

Posted on

: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «Άρση καταπτώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2017)»

Θέμα: : Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «Άρση καταπτώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2017)»
Ημ/νια: 23/03/2018 14:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΜΩΨΞ-9ΩΓ
...

Posted on

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ στη Δ.Ε. Iνάχου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2017)»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ στη Δ.Ε. Iνάχου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2017)»
Ημ/νια: 23/03/2018 13:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΥ3ΩΨΞ-ΩΜΛ
...

Posted on

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2017)»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2017)»
Ημ/νια: 23/03/2018 12:53:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΤΩΨΞ-ΘΡΟ
...

Posted on

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 23/03/2018 12:07:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΩ1ΩΨΞ-2ΡΛ
...

Posted on

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 23/03/2018 12:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΑΣΩΨΞ-ΘΡ1
...

Posted on