Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ 7/2018:«Απευθείας ανάθεση προμηθειών –εργασιών για την διοργάνωση των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ της πόλης Αμφιλοχίας συνολικής ενδεικτικής αξίας 7.900,00 Ευρώ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ 7/2018:«Απευθείας ανάθεση προμηθειών –εργασιών για την διοργάνωση των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ της πόλης Αμφιλοχίας συνολικής ενδεικτικής αξίας 7.900,00 Ευρώ»
Ημ/νια: 17/01/2018 16:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΠ7ΩΨΞ-ΒΛΦ
...

Posted on

Απόφαση Ανακήρυξης σε Επίτιμο Δημότη Αμφιλοχίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στα πλαίσι του εορταστασμού του πολιούχου της πόλης ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και έγκριση σχετικών δαπανών

Θέμα: Απόφαση Ανακήρυξης σε Επίτιμο Δημότη Αμφιλοχίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στα πλαίσι του εορταστασμού του πολιούχου της πόλης ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και έγκριση σχετικών δαπανών
Ημ/νια: 17/01/2018 15:06:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΩΔΩΨΞ-ΒΔΦ
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-2 για :Δαπάνες δεξιώσεων ,και λοιπά έξοδα στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου << ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ >> της πόλης Αμφιλοχίας

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-2 για :Δαπάνες δεξιώσεων ,και λοιπά έξοδα στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου << ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ >> της πόλης Αμφιλοχίας
Ημ/νια: 17/01/2018 14:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΝ6ΩΨΞ-Π7Ω
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1 για :Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας , στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου << ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ >> της πόλης Αμφιλοχίας

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1 για :Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας , στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου << ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ >> της πόλης Αμφιλοχίας
Ημ/νια: 17/01/2018 14:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΝΟΩΨΞ-Σ1Ρ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1132 για :ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1132 για :ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ )
Ημ/νια: 17/01/2018 12:05:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Υ3ΩΨΞ-42Γ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1136 για :ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ )

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1136 για :ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ )
Ημ/νια: 17/01/2018 11:34:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΑΞΩΨΞ-195
...

Posted on