Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (Καθαρισμός οικοπέδων τρίτων)

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (Καθαρισμός οικοπέδων τρίτων)
Ημ/νια: 19/10/2018 15:16:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΕΚΩΨΞ-ΡΙΑ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 404/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή και συντήρηση της πλωτής υποδομής της εγκατάστασης του Τουριστικού Καταφυγίου Αμφιλοχίας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 404/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή και συντήρηση της πλωτής υποδομής της εγκατάστασης του Τουριστικού Καταφυγίου Αμφιλοχίας
Ημ/νια: 19/10/2018 13:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΥΩΨΞ-ΡΡ5
...

Posted on

Απόφαση δημαρχου για αναθεση υπηρεσίας επισκευή στα δίκτυα διακοσμητικού και οδικού φωτισμού στον οικισμό Μπούκας και στον συνοικισμό Κάμπο Αμπελακίου

Θέμα: Απόφαση δημαρχου για αναθεση υπηρεσίας επισκευή στα δίκτυα διακοσμητικού και οδικού φωτισμού στον οικισμό Μπούκας και στον συνοικισμό Κάμπο Αμπελακίου
Ημ/νια: 19/10/2018 12:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΗΞΩΨΞ-Φ2Ζ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-603 για :ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-603 για :ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 11:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦΟΩΨΞ-ΡΨΞ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-602 για :ΤΟΚΟΙ &ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-602 για :ΤΟΚΟΙ &ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2018 11:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩΙΩΨΞ-ΕΗΦ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-605 για :ΤΟΚΟΙ &ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ (Δ.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ )(3ου τριμήνου 2018)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-605 για :ΤΟΚΟΙ &ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ (Δ.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ )(3ου τριμήνου 2018)
Ημ/νια: 19/10/2018 10:22:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΩΨΞ-54Β
...

Posted on