Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 22/01/2019 15:24:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΘΝΩΨΞ-ΥΩ6
...

Posted on

κλεισιμο σχολειων

Θέμα: κλεισιμο σχολειων
Ημ/νια: 22/01/2019 12:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΨΩΨΞ-ΑΔΔ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1068 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΔΙΑΣ)&(ΡΟS) ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1068 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΔΙΑΣ)&(ΡΟS) ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ημ/νια: 22/01/2019 12:06:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖ4ΩΨΞ-ΗΚΥ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1069 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1069 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ημ/νια: 22/01/2019 12:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΘΑΩΨΞ-Υ5Γ
...

Posted on

Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ » πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι

Θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ » πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι
Ημ/νια: 22/01/2019 11:54:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΟΤΩΨΞ-Θ1Φ
...

Posted on

Αποδοχή ένταξης του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Θέμα: Αποδοχή ένταξης του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης
Ημ/νια: 22/01/2019 11:03:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η7ΘΩΨΞ-1ΓΗ
...

Posted on